WINDMÖLLER & HÖLSCHER | LENGERICH                                                    wettbewerb 2003


WINDMÖLLER & HÖLSCHER LENGERICH; ARCHITEKT MÜNSTER BOCKHAUS-ODENTHAL; FOYER, EMPFANG
WINDMÖLLER & HÖLSCHER LENGERICH; UMGESTALTUNG DES FOYERS
WINDMÖLLER & HÖLSCHER LENGERICH; ARCHITEKT MÜNSTER BOCKHAUS-ODENTHAL
WINDMÖLLER & HÖLSCHER LENGERICH; KONFERENZETAGE

Links: